Zápis do MŠ

                                                                                                                               

                                                                                V Á Ž E N Í  R O D I Č E !

Pokud máte zájem o umístění Vašeho dítěte do mateřské školy v Kuřimi, nepřehlédněte tyto informace :

zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat distančně.

Termín podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání:           06. 05. 2024 – 10. 05. 2024

Forma podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání:          elektronicky nebo poštou nebo vhozením do schránky na budově školy Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim

Formulář „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“, evidenční list a souhlas se zpracováním osobních údajů budou  k  dispozici na webových stránkách www.mskurim.cz ve složce informace /přijímání dětí/ zákonní zástupci dětí si formuláře také  mohou vyzvednout na  pracovišti mateřské školy Kuřim,  Zborovská 887 ve dnech od 29.4 do 3.5. 2024 v době od 8.00- do 16.00 hodin.