MŠ Komenského

Budova MŠ je trojtřídní, pro děti od 3 – 6 roků a pro děti s odkladem školní docházky.

Děti zůstávají se svými učitelkami ve třídě, do které byly přijaty na začátku školního roku.

Třídy jsou označeny číselně i názvy:

I. třída Ježci smíšená třída
II. třída Myšky smíšená třída
III. třída Veverky smíšená třída

V polovině měsíce června roku 2013 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce budovy MŠ Komenského. Během rekonstrukce byla vyměněna stávající okna za plastová, všechny venkovní dveře a budova byla zateplena. Nová fasáda v barvách zelené a béžové rozsvítila naši školku nacházející se v klidném místě u lesa Záruby ,v prostorné zahradě se vzrostlými stromy.

Každý areál třídy má dostatečně velké prostory, které jsou uspořádány do zájmových koutků s různými druhy hraček, podporující jejich přirozený psychický i fyzický vývoj. Děti mají možnost se volně pohybovat v areálu celé třídy a dle vlastního zájmu využívat tyto prostory pro pestrou činnost, hry a pohyb. Pracujeme s dětmi převážně individuálně a ve skupinkách.

Pro pobyt venku využíváme co nejvíce přilehlou školní zahradu, která je částečně zastíněna ovocnými stromy. Zahrada umožňuje dětem různé pohybové aktivity, hry v písku na třech krytých pískovištích. Je vybavena skluzavkami, koloběžkami, míči, pružinovými houpačkami, 1 lezeckou stěnou a 2 herními dřevěnými sestavami, novými dřevěnými domečky a houpačkou “Hnízdo“.

Využíváme okolní přírodu (les, potok) pro vycházky a pozorování. Maximálně omezujeme chození po městě. Bezprostřední okolí MŠ je „zdravé“ a bezpečné.

V přízemní části budovy je umístěna školní jídelna, která zajišťuje plnohodnotnou a vyváženou stravu v pravidelném intervalu do 3 hodin. Děti vedeme ke správnému a estetickému stolování, nikoho do jídla nenutíme. Pitný režim je zajištěn po celý den – i při pobytu na školní zahradě.

U všech dětí je respektována po dohodě s rodiči individuelní potřeba spánku, nespavým dětem po krátkém odpočinku na lehátku jsou umožněny jiné klidné aktivity.

Výchovu dětí zajišťují v každé třídě 2 pedagogické pracovnice plně kvalifikované převážně středního a staršího věku. Snažíme se ke všem dětem přistupovat stejně spravedlivě, vytvářet mezi dětmi i dospělými atmosféru vzájemné důvěry, omezovat autoritativní přístup. Učíme děti samostatnému rozhodování a rozvíjíme dítě jako jedinečnou individualitu.
Snažíme se, aby byly děti v naší MŠ co nejspokojenější a chodily do ní rády.

Řád naší MŠ je dostatečně pružný a promyšlený, umožňuje rodičům přivádět a odvádět děti po dohodě kdykoliv dle jejich potřeb.

Adaptační režim umožňuje pobyt dítěte s rodičem ve třídě v prvních dnech nástupu i účast během roku.

Rodiče se snažíme brát jako rovnocenného partnera, informujeme je o veškerém dění v MŠ formou informačních nástěnek na chodbách tříd.( výchovné záměry, organizační záležitosti, akce dětí, různé řády a směrnice…).

Spolupracujeme s nimi při přípravě různých akcí pro děti, vítáme také náměty ze strany rodičů pro zpestření činnosti školy.

Nejstarším dětem nabízíme ve spolupráci s plaveckou školou v Kuřimi plavecký výcvik, , kroužek anglického jazyka, aerobiku, technický kroužek.

Chcete být informováni o novinkách z vaší MŠ?

Přihlašte se k odběru novinek