MŠ Jungmanova

Naše mateřská škola je čtyřtřídní. I. , III.a IV. třída je v přízemí, třída II. v prvním poschodí. Třídy mají jména: 1. včeličky, 2. broučci, 3. motýlci, 4. berušky. Náš školní vzdělávací program má název „Zdravý svět je plný barev“, proto i naše třídy jsou rozděleny podle barev.

Každá třída má svou šatnu a hygienické zařízení odpovídající věku a počtu dětí. Třídy jsou prostorné, vybavené hracími kouty s různým zaměřením. Děti mají k dispozici velké množství hraček, učebních pomůcek a výtvarného materiálu, který stále podle potřeby doplňujeme.

Součástí mateřské školy je zahrada, která je členitá se vzrostlými stromy. Slouží během celého roku k pohybovým aktivitám a hrám. Každá třída má své pískoviště . Společně děti využívají skluzavku,houpačky, hopsadla, dráhu pro koloběžky a odrážedla atd.

Na školní zahradě trávíme s dětmi pokud možno co nejvíce času, především v jarních a letních měsících. Díky malému převýšení mohou děti v zimě bobovat a sáňkovat přímo na zahradě.

Organizace dne v MŠ je promyšlená a pokud je potřeba pružně ji přizpůsobujeme potřebám dětí, rodičů i školy.

Ve třídách pracují kvalifikované učitelky, které se dětem věnují po celý pobyt dítěte v MŠ.

Rodiče mají možnost využít adaptační režim. Po dohodě s učitelkami mohou děti přivádět a odvádět podle individuálních potřeb.

U dětí je respektována individuální potřeba spánku – především u starších dětí.

Jídlo se dováží z jídelny MŠ Komenského 1011.
Ve spolupráci s rodiči se snažíme, aby se dětem v naší mateřské škole líbilo, aby byly spokojené a připravené na vstup do základní školy.

Chcete být informováni o novinkách z vaší MŠ?

Přihlašte se k odběru novinek