MŠ Brněnská

Mateřská škola na Brněnské ulici se nachází v jižní části Kuřimi. V její blízkosti je sportovní areál, potok Kuřimka i les, kam s dětmi často chodíme pozorovat přírodu a její změny. Vzrostlé stromy v zahradě, kterou je MŠ obklopena, poskytují dětem stín k jejich hrám. Zahrada je dobře vybavena a děti zde během pobytu v MŠ tráví spoustu času.


Naše MŠ na Brněnské ulici v Kuřimi byla postavena podle projektu architekta Martina Habiny.

První děti začaly MŠ navštěvovat od 3.9.2007, kdy zde byl za účasti dětí, jejich rodičů a pozvaných hostů slavnostně zahájen provoz.

Přízemní budova mateřské školy je trojtřídní a navštěvuje ji 84 dětí. V každé třídě je 28 dětí, o které se starají dvě kvalifikované učitelky. Dále zde pracují tři provozní pracovnice na úklid a výdej stravy. Vlastní jídelnu v naší MŠ nemáme (pouze výdejny jídel) a stravu dovážíme ze školní jídelny při MŠ Komenského v Kuřimi. Díky velkým proskleným okenním tabulím jsou třídy světlé, vzdušné a v kombinaci s dřevěným obložením a krásnou dětskou výzdobou působí velmi útulně. U každé třídy je dřevěná venkovní terasa, která dětem umožňuje trávit co nejvíce času venku na čerstvém vzduchu (vstup na terasu je přímo ze třídy).

Nábytek ve třídách je pro děti vyhovující a má přiměřenou výšku vždy pro určitý věk dětí. Hračky a stavebnice jsou pro děti volně dostupné, většinu z nich mají děti ve výšce očí.

Originalitou ve všech třídách jsou „mokré koutky s vodou" pro děti, které jsou vybaveny umyvadly a nerezovými stoly. Využíváme je často i při výtvarných činnostech a k různým dětským experimentům (lupy, mikroskop atd.).

Organizace dne v MŠ je promyšlená, můžeme ji pružně přizpůsobit potřebám dětí a rodičů. Děti nejsou zatěžovány spěchem a chvatem, mají možnost hru nebo činnost, kterou začaly, dokončit.

Velkým přáním celého kolektivu naší MŠ je, aby každý nový den u nás začínal úsměvem a dobrou náladou, aby za námi chodily zdravé a šťastné děti a s nimi spokojení rodiče.

Chcete být informováni o novinkách z vaší MŠ?

Přihlašte se k odběru novinek