PODPORA SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PEDAGOGICKÉ PRAXI

Naše škola se ve spolupráci s NIDV zapojila do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.