„Personální podpora MŠ Zborovská“

V rámci operačního program výzkum, vývoj a vzdělávání je naše mateřská škola zapojena do projektu: „Personální podpora MŠ Zborovská“.