Personální podpora - MŠ Kuřim

V rámci operačního program výzkum, vývoj a vzdělávání je naše mateřská škola zapojena do projektu: „Personální podpora MŠ Kuřim“.

Projekt je spolufinancován EU ve výši  1 419 454,00 kč.