Informace - mimořádné opatření od 12.4.2021

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 mohou děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají níže uvedené profese, od 12.04.2021 chodit do svých běžných mateřských škol a do svých běžných základních škol - školních družin a školních klubů (pokud se jedná o žáky 1.stupně základní školy).


Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou:


1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
5. příslušníci ozbrojených sil,
6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
10. zaměstnanci Finanční správy České republiky.


Třídy pro děti rodičů, kteří vykonávají výše uvedené profese budou otevřeny na těchto součástech MŠ Kuřim:


MŠ Zborovská
MŠ Jungmannova
MŠ Brněnská – MŠ Brněnská budou navštěvovat i děti z MŠ - ZŠ Tyršova
MŠ Komenského - MŠ Komenského budou navštěvovat i děti i z MŠ - ZŠ Komenského
MŠ kpt .Jaroše
Potřebné dokumenty, které je nutné vyplnit a dodat do MŠ ( viz příloha):
• potvrzení zaměstnavatele
• přihláška
Provoz třídy : pondělí – pátek 6.00 – 16.00 hodin, dítě je povinno se účastnit povinného testování 2x týdně (pondělí a čtvrtek).