DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 5-7 let

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 5-7 let

 

 Vážení a milí rodiče,

Připravili jsme pro vás co nejlépe srozumitelnou a příjemně splnitelnou formu distančního vzdělávání pro vaše předškolní děti. Rozvíjení níže uvedených oblastí  doplňuje soubor od skřítka Nápadníčka.

Úkoly jsou rozděleny do několika oblastí, ale je čistě na vás, kterým bodem začnete. Jedním úkolem lze většinou splnit i více bodů současně. Nejúčinnější je body propojit jedním tématem, ale i improvizovat během pobytu venku nebo při nenadálé situaci, která může nastat. Zvážili jsme, že v každé rodině by se mohlo hodit aktuálně jiné téma, proto máte prostor, si úkoly přizpůsobit, využít vlastního nápadu a nebo použít naše doporučení, odkazy, pracovní listy a fotografie.

Budeme velmi rádi za vaši zpětnou vazbu, jak se vám úkoly daří plnit a jaké nápady jste využili. Vaši fotodokumentaci, krátká videa nebo popis vaší činnosti můžete zasílat na vyslouzilova@mskurim.cz  a to vždy 1x ke konci uplynulého týdne, abychom mohli i touto formou evidovat vaši účast při distanční výuce. Cílem je, aby se zapojily všechny děti a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám.

Pro předškolní vzdělávání je ideální volbou asynchronní výuka (off-line), kde děti se svými rodiči pracují na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním tempem.

Věříme, že rozvojové úkoly společně s dětmi zvládnete a nejlépe si je i společně užijete 😊

Kdyby Vám přece jen nebylo cokoliv jasné, rádi vám pomůžeme formou konzultace s vaší paní učitelkou.

 OBLAST BIOLOGICKÁ:

 • Relaxační cvičení  (cvičení s pejskem, online přenos)
 • Vyhledávání v encyklopediích  (zkuste dítěti předložit knihu, kde by mohl najít informace o včelách, vyhledává samostatně, čtěte společně)
 • Práce s textem   - Povídání od skřítka Nápadníčka, otevřené otázky
 • Diskuze o výživě   - co prospěšného pro člověka produkují včely?
 • Vyprávění zážitků ve spojitosti s nemocí – Kdy a jak používáme med? Co ještě léčivého včely produkují kromě medu?

 

 OBLAST PSYCHOLOGICKÁ:

 • Hry s hledáním shody a rozdílu  – včelí SUDOKU od skřítka Nápadníčka
 • Pozorování lidí při práce – součástí videa je i povídání a ukázka práce Včelaře
 • Naslouchání veselým příběhům, pohádkám  (Proč existují včely? Včelka Mája – díl jak se Mája narodila)
 • Relaxační chvilky  - V šestém díle Nápadníčka najdete cvičení „POZDRAV SLUNCI“
 • Vytváření a řešení bludiště–  Pracovní list – Najdi včelce cestu zpět do úlu

 

  OBLAST INTERPERSONÁLNÍ:

 • Výlety – zaposlouchejte se při vycházce kolem rozkvetlých stromů a luk, zda neuslyšíte bzukot včel nebo čmeláka a zkuste je najít
 • Komunitní kruh – Otevřené otázky od skřítka Nápadníčka ke zhlédnutému videu „Proč existují včely“
 • Výtvarné činnosti – tvoření včel, úlů a pláství technikami dle výběru
 • Hry s velkými stavebnicemi – pokud jste si úl nevytvořili z papírových roliček, určitě zvládnete  postavit úl ze stavebnice :-) nezapomeňte vaše originální dílo vyfotit :-)
 • Stolní hry – zopakujte si deskovou hru od Skřítka Nápadníčka a posuďte, zda jste tentokrát jeho úkoly splnili rychleji a snadněji :-)

 

OBLAST SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ:

 • Kladení otázek a hledání odpovědí – Otevřené otázky od skřítka Nápadníčka a nápovědu hledejte v knihách nebo videu :-)
 • Námětové hry   – „Na včelaře“ (vytvořit si doma např. ze stavebnice včelín a zkuste si předvést, jak se včelař o včelky stará, co k tomu potřebuje)
 • Zpěv, hudební činnosti  – „Včelka Mája“ od Karla Gotta, „Včely“ od pana Svěráka a Uhlíře
 • Volný pohyb po budově – upevněte samostatnost a orientaci po budově a zkuste poslat dítě samotné např. vynést odpadkový koš, přinést koláč k sousedům, vybrat schránku.

 

OBLAST ENVIRONMENTÁLNÍ:

 • Záměrné pozorování skutečných věcí, jevů a dějů v přirozených podmínkách  – zkuste hledat včelku nebo čmeláka nejdříve sluchem a pak i zrakem, podívejte se jak se chovají, zda zahlédnete kam sbírají pyl
 • Péče o zahradu nebo balkonové rostliny – zasaďte si na balkóně květinu pro včelky, pokud ji máte, starejte se o ni, aby neuvadla. Pokud bude mít květina ve spodní misce i vodu, včelky se u vás mohou i napít.
 • Práce s obrazovým materiálem – proces práce včely, rozvoj předmatematické gramotnosti s obrázkovým pracovním listem, Sudoku, návod na kreslení včelky
 • Společné zvažování problému  – Co by stalo, kdyby včely vymizely?

 

Doporučené odkazy:

 

https://e-predskolaci.cz/

https://www.vesela-chaloupka.cz/kreativni-inspirace/

http://www.sikovny-cvrcek.cz/

https://www.i-creative.cz/category/jarni-namety/

http://krokotak.com/

http://www.montessoridoma.cz/?p=18117

https://www.readmio.com/cz/ - skvělá aplikace do mobilu pro čtení pohádek se zvuky

 aplikace Pinterest, kde najdete mimo jiné i nápady na tvoření, hry, písničky

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinterest&hl=cs&gl=US

 https://www.konvalinova.com/ke-stazeni/

 

 Nápadníček MŠ Kuřim (aktuální přílohu od Nápadníčka vám pravidelně zasíláme jako součást emailu)

 https://www.mskurim.cz/informace/distancni-vzdelavani/napadnicek.html